Kursopphold

 En opplevelse med mening!

Jeg åpner mitt hjem for deg som vil prøve ut en naturnær livsstil i trygge omgivelser.

 4 dager bor du hos meg, sammen med 3-5 andre personer.

Målet er å hjelpe deg med å tenne din indre gnist som kan lede deg mot ditt unike potensiale.

Mitt hjem og min livsstil viser hvordan hverdagslige vaner kan endres, til å gi en mer bærekraftig og naturnær livsstil. Å  lære ved å prøve selv i  et trygt fellesskap, skaper gode muligheter for varig endring. 

Jeg kjenner meg så ydmyk og innmari heldig som har fått erfart å bli frisk og funnet så mye verdifull kunnskap, god livspraksis og glede på veien!

Muligheten til nå å dele dette, gir dyp mening, og er det jeg kjenner så tydelig at jeg skal.

Jeg er glad for å kunne gi også deg, tilgang til tidligere generasjoners fiskerbønder og husmødres viktige handlingsbårne kunnskap, om maten fra jord og hav til bord.

Dette er kunnskap vi trenger i framtiden!

Og- som jeg har savnet å jobbe mer med hender, kropp og leve mer fra hjertet!

Uten at jeg visste det!

På mine kurs, tones tanker og prestasjon ned, mens og samvær, sansing og praktisk arbeid får ta mer plass.

Dette gir plass for undring, kreativitet og lek- og den beste og herligste måten å lære på!

Med læring i mathagen om dyrking med regenerativ metode og om sanking av ville vekster, ønsker jeg å vise enkle måter å sørge for tilgang til ren mat. Jeg viser hvordan også samspill med flere Dønnafolk, gir rik tilgang til mye god mat fra den frodige naturen her ute på vakre Helgelandskysten.

Å vise hva naturen kan gi for både kropp, sinn og den delen av meg jeg lenge hadde glemt, sjelen, – er også en helt ny og vakker måte å leve på som jeg gir et innblikk i.

Et særlig fokus har jeg på maten og utprøving av metoder for bruk av råvarer som er like bra for naturen å bruke, som de gjør godt for egen helse. Jeg presenterer viktig kunnskap om koblingen mellom mat, mennesker og naturen. Jeg viser hvordan jeg selv praktiserer denne helhetlige forståelsen som kilde til helse og livsglede.

Naturens som kilde til et godt liv og hvorfor permakultur mathage og sanking av ville vekster, er så viktig for framtiden, er sentrale temaer.

På kurset tar vi daglige turer i naturen, vi gjør morgenritualet med introduksjon til yoga og meditasjon. Dette gir et viktig innblikk i vaner som har vært helt avgjørende for at jeg har blitt frisk.  Vi gjør har kreative aktiviteter og  samlingsstunder der sentrale temaer blir presentert og utforsket. 

På kjøkkenet lager vi maten sammen, og gode samtaler blir flettet sammen med koselige og  lærerike stunder der vi «leker» fram enkel, næringsrik og god mat.

Min egen vei mot å bli frisk har gitt meg stor kunnskap om mennesket som et avansert vesen der alt henger i hop med alt. At vi er både kropp, sinn og sjel er temaer jeg vil komme inn på i kurset. Å komme til meg med et åpent sinn, gir deg muligheten til å delta i en  felles utforsking av dette helhetlige blikket på det å være menneske. Ved å være nysgjerrig og oppmerksom på deg selv og hva dine unike styrker er, vil du lettere se hvilke endringer som passer for deg i din egen utvikling.

 

Å sette seg selv først, vil si å respektere seg selv. Ordet respekt har sin opprinnelse i det greske ordet; spectare, som betyr å se på nytt.

Koble deg av din hverdag og og sett deg selv i  sentrum. Hjemme hos  meg får du tid og ro til å utforske, være og lære, og med det- muligheten til å se deg selv på nytt.

Målet mitt, er at du skal dra herfra og ha funnet inspirasjon og mange skatter i deg selv som skal gi deg et varig løft fram mot bedre livskvalitet

 

En typisk kursdag hos meg:

08.00 Morgenrituale

09.30 Frokost

tur i naturen

13.00 Egentid

14.00 felles samling med tema

15.30 måltid

16.30 Egentid

18.00 felles ssamling med tema

19.30 måltid

Sosialt/ egentid

 Velkommen heim til meg!

Lokalmat

Bærekraftig mat

Naturen på Dønna, er utgangspunktet for hva bærekraftig mat HeimeHosKatrine, betyr . På kursoppholdet følger vi råvarene fra starten og til de er ferdig tilberedt. Gamle og viktige metoder, som er i ferd med å gå i glemmeboka, blir ofte brukt.

Les mer
Katrine holder foredrag

Praktisk informasjon

Informasjon om kursdatoer, pris og mer viktig informasjon om kursopphold, finner du her.

Les mer