Sanket Ryllik

Bærekraftig Mat

Fn (Forente nasjoner) har sagt, at alle land må jobbe for å bli mest mulig selvforsynt med mat basert på egne natur-ressurser. Matkunnskapen på dette kurset tar dette budskapet på alvor. For å klare å ha tilgang til nok av vår egen mat i forholdsvis nær framtid, er det viktig å forstå at vi må gjøre store endringer i våre matvaner.

Jeg viser hva vi kan velge å spise for å være selvforsynte og hvordan vi kan tilnærme oss denne realiteten på en god måte. At dette også vil være det aller beste vi også kan spise for helsas skyld, er en fantastisk gladnyhet!

Hele og rene råvarer i minst mulig bearbeidet form er viktig i konseptet. Dette gir god helsegevinst, samtidig som det også gir mye god og næringsrik mat for pengene.

Råvarer fra Dønna

I konseptet bruker jeg mest mulig råvarer fra Dønna. Det vil si ville planter, sjømat og vilt som det er rikelig av her for eksempel hare og rådyr. I tillegg bruker jeg råvarer fra lokale bønder og fiskemottak. Dønna har rike utmarksressurser og produkter fra beitedyr som ku, sau og geit er viktig mat i konseptet. På Dønna dyrkes svært gode grønnsaker i en svært fruktbar jord, som også blir brukt.

Steker selvplukket sopp
skyller byggryn

Læring i praksis

Matlaging i fellesskap er trivelig og gjør at du får prøvd mye av den kunnskapen jeg formidler med dine egne hender. Dette gjelder også viktige metoder for konservering som er i ferd med å gå i glemmeboka. Disse metodenes betydning for helsa er lite kjent og derfor noe jeg vil lære deg. Det samme gjelder kunnskap om hvilken mat vi mennesker tåler best å spise og hvorfor. Gjennom felles praktisk arbeid på mitt kjøkken får du masse kunnskap og inspirasjon til enkel, god og næringgsrik matlaging. Vi jobber noen ganger ute, spesielt i den lyse årstid, der jeg viser hvordan du enkelt og naturvennlig kan dyrke dine egne urter og grønnsaker på lite areal.

Fordi Norge bare har 3% innmark og noe av det er egnet til grønnsaksproduksjon, importerer vi i dag store mengder av grønnsaker, frukt og bær. Dyrking i privat regi er derfor viktig i for framtidas matsikkerhet. Det samme gjelder å spise det som er i sesong. Hvordan du kan skaffe deg tilgang til lokale råvarer gjennom hele året, er også noe du lærer om.

Å klare å endre matvaner til klodens og egen helses beste, gir en god følelse av mestring og av å gi et bidrag til å redde verden. For min egen del, er det også en klar erfaring at det er mye mer inspirerende og kreativt å både lage mat og å spise. Nå gjør maten min meg både glad og tilfreds og jeg spiser med nytelse, respekt og takknemlighet over gode råvarer.