ro i naturen

Verdier og Formell kompetanse

Formell kompetanse 

Av utdanning, er jeg sykepleier med spesialisering i psykisk helse. Jeg er også utdannet relasjons-coach, turguide, profesjonell Helgelandsvert og har bred og variert yrkeserfaring. Nylig har jeg også blitt uteksaminert som en av verdens første fagteknikere i Bærekraftige Matopplevelser ved Nordland Fagskole.

Matkunnskapen fra dette studiet, er svært sentral i konseptet.

Jeg har også tatt en utdanningen; Innføring i bærekraftig reiseliv, ved Fagskolen i Viken.

Dette året starter jeg på en utdanning i kunstterapi ved IKU (Institutt for kreativ utvikling ).

Verdisyn

Naturen er en intelligent veiviser.

Alt liv er like mye verdt.

Rettferdig ressursfordeling.

Alle har iboende styrke og store ressurser.

Praktisk arbeid, kreativ utfoldelse og kontakt med natur, er vikitge kilder til helse i dagen samfunn.

Mennesker trenger naturen og hverandre.

Arbeide for det som er positivt og omsette kunnskap til handling.

Bærekraft

FNs bærekraftsmål Nr 12; Ansvarlig forbruk og produksjon; Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre, står sentralt både i konseptet og i den matkunnskapen jeg formidler.

Aktuelle delmål jeg vektlegger er;

12.2; Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

12.8; Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen.

 

 

 

 

tørker tang