Om meg

Katrine

Katrine Fløtnes

Transformasjon, Heim til Katrine.

Det brennende ønsket om å skape HeimeHosKatrine, kommer fra min egen erfaring med store helseutfordringer. Typiske livsstilsykdommer, også ME, (kronisk utmattelse) satte lenge en stor begrensning på min livsutfoldelse.

Ved å bli kjent med alle deler av meg selv, og å bli glad i den jeg er, har jeg, steg for steg, klart å bli frisk. Med en utforskende holdning og en praktisk og helhetlig tilnærming til hva som kunne bedre min helse, har jeg  funnet frem til viktige og enkle verktøy som tar vare på både meg selv og naturen.

Min historie, er en klassisk historie om dårlig helse som følge av sammensatte utfordringer og vanlige belastninger som kronisk stress, dårlig kosthold, tankekjør og manglende innsikt i eget potensiale, for å nevne noe. Min egen søken for å komme meg ut av dette, har gått svært dypt og favnet bredt.

På et tidspunkt forstod jeg, at å se etter universelle faktorer som gir bedre helse, uansett årsak, var nøkkelen. Dette åpnet opp for et mye mer nyansert og nyttig perspektiv, der å finne kunnskap og verktøy som virket, ble målet. Å velge det som var rett for det unike mennesket meg ( som vi alle er ), og klare å skape varige endringer i hverdagen, har blitt en spennende og utforskende livsstil som jeg elsker! Det gir så mye, og er en stor motivasjon til å aldri slutte å ta enda bedre vare på meg selv, sånn at alt i livet mitt stadig blir bedre og jeg blir mer og mer takknemlig og glad i livet!

Gjennom min prosess har  jeg observert meg selv og hvordan naturen og maten kan være en kilde til fine naturopplevelser, kreativitet, større takknemlighet og glede over livet. Ved å invitere deg hjem til meg, kan jeg dele alt jeg har lært. Jeg hjelper deg å opppdage din egen iboende styrke og gir deg ny bevissthet om egen mulighet til å gjøre positive livsvalg.

Transformasjon betyr forvandling. Jeg er den jeg har vært…. samtidig har jeg erfart så mye, og lært så mye nytt, at jeg er opplever meg helt annerledes enn før. Jeg ser annerledes på meg selv, mine egne muligheter og jeg har fullstendig endret perspektiv på hva som virkelig betyr noe.

Vendepunktet kom når jeg forstod, at ved å vende blikket mot meg selv, kunne jeg få kontakt med min egen og helt naturlige kraft. Gradvis begynte jeg å stole mer og mer på meg selv og lærte hvordan jeg kunne bli  bedre til å ta de rette valgene. På denne måten, kunne jeg ta bedre og bedre vare på meg selv. Med det har gode endringer kommet og jeg har god balanse i både kropp, sinn og sjel.

Derfor vet jeg at den jeg nå er blitt, er det unike mennesket jeg innerst inne alltid har vært.

Jeg vet også, at nettopp det, å være meg selv og å anerkjenne meg selv, er det som har hjulpet meg aller mest!

Å bli den autentiske versjonen av meg selv, har gitt meg både erfaringen, kunnskapen og styrken jeg trenger for å være der for deg, på din vei.

HeimeHosKatrine er et nydelig sted å leve og samtidig en arena som er skreddersydd for min formidling om bærekraftig mat og helse. Dette gir formidlingen best mulig overføringsverdi for deg som ønsker å delta på mine kurs.

Bærekraftig Mat & Helse.

Bærekraft

Bærekraft er et stort og vanskelig ord. Det er vanskelig å bruke, fordi det allerede begynner å bli loslitt, men også fordi det er veldig mye brukt i mange forskjellige sammenhenger. I tillegg er det mye misbrukt av profittjegere som forstår at de har fordel av å «pynte» seg med det.

Allikevel vil jeg bruke ordet bærekraft. Jeg vil styrke det og ta tilbake kraften av det, ved å vise hva bærekraft i ordets rette forstand kan være!

For meg betyr bærekraft, å spise mat som er like bra, både for meg og naturen, at jeg spiser. Det betyr også å ha tilgang til min egen indre og naturlige kraft, for å gjøre valg i hverdagen, som holder meg i balanse. Når jeg på denne måten sørger for å skape meg et hverdagsliv, som passer meg og mine verdier, er resultatet, et bærekraftig liv for meg.

Bærekraftig Mat & Helse

Lenge prøvde jeg å se todelt på disse to- altså mat og helse. Men jo mer jeg lærte om dette, jo tydeligere så jeg at de henger så tett sammen,  at det er unødvendig å skille dem.

Fordi vi mennesker er natur, og fordi mat også er natur, er temaene del av en stor og ufattelig og intelligent helhet, som naturen kan vise oss. Derfor er bærekraftig mat og helse for meg, uløselig knyttet sammen.

Regenerativ livsstil

Så tar jeg det enda litt lenger. Ordet regenerativ betyr i biologien, å gjendanne noe som er skadet. Akkurat det, er det jeg har gjort med meg selv. Jeg er gjendannet!

På min søken etter redskap og kunnskap som har sørget for at jeg ble frisk, oppdaget jeg i tillegg, at å regenerere meg selv, også henger nøye sammen med å ta vare på naturen.

Rettere sagt; å gjendanne eller regenerere naturen.

Fordi vi mennesker også er natur, er egenkjærlighet og kjærlighet til naturen to sider av same sak. Mat som er bra for oss å spise, kommer fra ren natur som vi mennesker ikke har skadet, men heller tatt vare på. Kontakt med natur på flere forskjellige måter, er også en viktig forutsetning for å regenerere.

Jord

Av jord er vi kommet, til jord skal vi bli. Dette er et faktum, som kan være nyttig å ta innover seg, og ikke bare et sitat vi forbinder med begravelser.

Jeg fant mye kunnskap om betydningen av livet i jorda og naturens egen evne til å regenerere. Med det forstod jeg, at naturen er intelligent og at om vi ser hva den gjør, lærer vi mye viktig!

I en neve jord, lever det; hold deg fast! – en trillion individer!! (ATTEN nuller) 

Og –i levende jord (mold), finnes også potensialet til den reneste og mest næringsrike maten.

Om vi tar vare på jord og i tillegg bygger den opp, hjelper vi også naturen å regenerere.

Ved å gjøre dette, får vi i tillegg til helt ren mat, fine opplevelser og kroppslig utfoldelse. Å bygge jord og dyrke egen mat passer fint å gjøre sammen med andre. Kanskje kan det bli et familieprosjekt? Det er veldig mange fordeler som dette kan dra med seg!

Noe av det viktigste er, at det å grave i jord og se frø vokse til planter vi kan spise, gjør mye med tankegodset vårt!

For meg var det viktig å oppleve hvor mye jobb det ligger bak maten vi spiser! Samtidig gir det å kunne dyrke den selv, en dyp følelse av mening og trygghet.

Å oppdage kompleksiteten i jordelivet- i trillion i en neve jord!- DET gjorde også veldig mye med meg! Det ble en prosess der jeg først nesten ikke turte å trå på bakken i frykt for å drepe, men som til slutt ga meg to viktige innsikter:

Den ene, er at vi alle har vår likeverdige rolle i naturen og at liv og død er naturlige deler av eksistens, som begge gir mening -og -ofte mat til oss mennesker, som er heldige å være øverst i næringskjeden.

Den andre innsikten som også vekket meg, var at jeg forstod hvor intelligent og sammensatt naturen er. Og med det; at all vitenskap og det vi mennesker ser på som fakta, alltid, bare vil være det vi mennesker kan påvise- og samtidig, bare det lille vi har funnet ut om naturens eget vesen- så langt.

Min konklusjon ble med det, at jeg ville slutte med å prøve å forstå alle detaljer om kunnskap jeg søkte, og heller finne ut hva slags brikker av kunnskap som er relevant, og som totalt sett, kan gjøres om til beste praksis for meg og min helse.

I tillegg åpnet dette opp mitt sinn. Det stimulerte min nysgjerrighet og lyst til å utforske mer om alt vi ikke kan bevise, og åpne meg for hvilken betydning dette kunne ha for meg.

Med det har mitt egen oppfatning om hva som for meg er sant om livet, blitt svært endret. I dette skapende bildet har jeg funnet mange skatter som har hjulpet meg mye!

Så fantastisk det har vært, å oppdage alt dette! Det som startet med å grave i jorda og et undrende sinn, har sakte men helt sikkert, gitt meg bedre og bedre helse og ikke minst, mye mer livsglede!

Permakultur Mathage

Permakultur er en internasjonal bevegelse og et planleggingssystem. Målet i permakultur, er å skape lokale, stabile og produktive systemer i balanse med naturen, og samtidig redusere mengden arbeid og energi som kreves.

I permakulturen er omsorg for jorda, mennesker og dyr samt rettferdig ressursfordeling, bærende etiske pilarer.

Permakulturen er derfor et system som passer med hvem jeg er, hva jeg står for og hva jeg vil utvikle videre. Dette vil være med meg i hele min livsstil.

Sentralt i denne livsstilen, står det å bygge mathage etter dette planleggingssystemet og dermed regenerativ metode. Nå er jeg derfor i gang med en helhetlig uttvikling av en stor mathage. Hagen skal berike både meg, mine gjester og naturen på min plass på denne vakre men også sårbare jorden.

Å anlegge denne hagen er et utrykk for hvor mye bra jeg mener vi mennesker kan gjøre både for naturen og oss selv. Hvis mange dyrker mat i hagen sin, har dette stor effekt i samfunnet som helhet. 

Ved å dyrke med regenerativ metode, produserer vi mer matjord, noe som er et knapphetsgode. Vi sørger for at jordsmonnet beholder karbonet, selv om vi bruker det til matproduksjon og i tillegg øker vi det biologiske mangfoldet. Vi bidrar til økt selvforsyning som gir en betydelig større matsikkerhet for framtiden.

Verdisyn og formell kompetanse
Katrine Fløtnes